# Số văn bản Tên văn bản Ban hành
1 2297/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2297TTG.PDF)
15/12/2010
2 2298/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2298TTG.PDF)
15/12/2010
3 2299/QĐ-TTG Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bì 15/12/2010
4 2302/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2302TTG.PDF)
16/12/2010
5 2303/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2303TTG.PDF)
16/12/2010
6 2304/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2304TTG.PDF)
16/12/2010
7 2305/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2305TTG.PDF)
16/12/2010
8 2306/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2306TTG.PDF)
16/12/2010
9 2307/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2307TTG.PDF)
16/12/2010
10 2308/QĐ-TTG Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La
(Tải về:
QD2308TTG.PDF)
16/12/2010
11 2312/QĐ-TTG Về việc phê duyệt danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
17/12/2010
12 2317/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2317TTG.PDF)
18/12/2010
13 2318/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2318TTG.PDF)
18/12/2010
14 2319/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2319TTG.PDF)
18/12/2010
15 2320/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2320TTG.PDF)
18/12/2010

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến