Tìm văn bản luật với theo

Các văn bản luật mới cập nhật

# Số văn bản Tên văn bản Ngày Ban hành
1 2297/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2297TTG.PDF)
15/12/2010 N/A
2 2298/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2298TTG.PDF)
15/12/2010 N/A
3 2299/QĐ-TTG Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bì 15/12/2010 N/A
4 2302/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2302TTG.PDF)
16/12/2010 N/A
5 2303/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2303TTG.PDF)
16/12/2010 N/A
6 2304/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2304TTG.PDF)
16/12/2010 N/A
7 2305/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2305TTG.PDF)
16/12/2010 N/A
8 2306/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2306TTG.PDF)
16/12/2010 N/A
9 2307/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2307TTG.PDF)
16/12/2010 N/A
10 2308/QĐ-TTG Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La
(Tải về:
QD2308TTG.PDF)
16/12/2010 N/A
11 2312/QĐ-TTG Về việc phê duyệt danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
17/12/2010 N/A
12 2317/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2317TTG.PDF)
18/12/2010 N/A
13 2318/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2318TTG.PDF)
18/12/2010 N/A
14 2319/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2319TTG.PDF)
18/12/2010 N/A
15 2320/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011
(Tải về:
QD2320TTG.PDF)
18/12/2010 N/A
16 85/2010/QĐ-TTG Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
(Tải về:
QD85TTG.PDF)
21/12/2010 N/A
17 2336/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
(Tải về:
QD2336TTG.PDF)
21/12/2010 N/A
18 86/2010/QĐ-TTG Về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị
(Tải về:
QD86TTG.PDF
22/12/2010 N/A
19 2338/QĐ-TTG Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
(Tải về:
QD2338TTG.PDF)
22/12/2010 N/A
20 2342/QĐ-TTG Về việc thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tao
(Tải về:
QD2342TTG.PDF)
23/12/2010 N/A
21 2343/QĐ-TTG Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
(Tải về:
QD2343TTG.PDF)
23/12/2010 N/A
22 2344/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Chính trị trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị
(Tải về:
QD2344TTG.PDF)
23/12/2010 N/A
23 2345/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Trần Đại Nghĩa trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem-Pích)
(Tải về:
QD2345TTG.PDF)
23/12/2010 N/A
24 87/2010/QĐ-TTG Về việc cho doanh nghiệp người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp trợ cấp thôi việc trợ cấp mất việc làm tạo việc làm h 24/12/2010 N/A
25 115/2010/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
(Tải về:
ND115CP.PDF)
24/12/2010 N/A
26 116/2010/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
(Tải về:
24/12/2010 N/A
27 117/2010/NĐ-CP Về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
(Tải về:
ND117CP.PDF)
24/12/2010 N/A
28 2351/QĐ-TTG Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
(Tải về:
QD2351TTG.PDF)
24/12/2010 N/A
29 2357/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 -2011
(Tải về:
QD2357TTG.PDF)
25/12/2010 N/A
30 2358/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 -2011
(Tải về:
QD2358TTG.PDF)
25/12/2010 N/A

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến