Che do phu cap tham nien cho nha giao nhu the nao ?

Chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo như thế nào ?

08:52 PM, 15/06/2013
Đối với nền giáo dục đào tạo nước ta. So với mức thu nhập, sự đóng góp của các bậc giáo viên ở một số nơi còn thấp. Vậy mức trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo là bao nhiêu.

He thong giao duc quoc dan Viet Nam,

Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam,

08:25 PM, 13/11/2010
Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:..

Muc tieu, tinh chat va nguyen ly giao duc

Mục tiêu, tính chất và nguyên lý giáo dục

05:28 AM, 13/11/2010
Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giao duc thuong xuyen

Giáo dục thường xuyên

11:41 PM, 12/11/2010
Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội...

Noi dung, phuong phap va chuong trinh giao duc

Nội dung, phương pháp và chương trình giáo dục

02:23 PM, 12/11/2010
Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên...

Quyen va nghia vu hoc tap cua cong dan

Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân

02:21 PM, 12/11/2010

Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập...


Pho cap giao duc va xa hoi hoa giao duc

Phổ cập giáo dục và xã hội hóa giáo dục

02:18 PM, 12/11/2010
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước..

Vai tro va trach nhiem cua nha giao

Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo

02:15 PM, 12/11/2010
Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học...

Giao duc mam non

Giáo dục mầm non

02:13 PM, 12/11/2010

Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một...


Giao duc pho thong

Giáo dục phổ thông

02:12 PM, 12/11/2010
Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến