Trình tự tiếp nhận và phân loại đơn khiếu nại tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Cập nhật: 07:55 PM, 10/11/2010

Trình tự tiếp nhận và phân loại đơn khiếu nại tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước được quy định như sau:

Tiếp Nhận và phân loại đơn khiếu nại tố cáo

Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn tiếp nhận trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại tố cáo. Việc xử lý đơn khiếu nại tố cáo phải tuân theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khoa học, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời.

1. Đơn khiếu nại tố cáo được tiếp nhận từ các nguồn sau:

- Đơn khiếu nại tố cáo do cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp gửi đến (thông qua người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; qua bộ phận tiếp nhận đơn của cơ quan, đơn vị; qua hộp thư góp ý của cơ quan, đơn vị; qua Trụ sở tiếp công dân ...);

- Đơn khiếu nại tố cáo do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí và các cơ quan khác chuyển đến;

- Đơn khiếu nại tố cáo gửi qua dịch vụ bưu chính.

Đơn khiếu nại tố cáo tiếp nhận được từ các nguồn phải được vào sổ hoặc nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lý, theo dõi. Việc lưu trữ sổ sách và sao lưu dữ liệu trên máy tính được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

2.  Phân loại đơn khiếu nại tố cáo

Để xử lý đơn khiếu nại tố cáo chính xác theo quy định của pháp luật, loại bỏ đơn không đủ điều kiện xử lý, đồng thời phục vụ công tác quản lý theo dõi, báo cáo, tổng kết, đơn tiếp nhận được từ các nguồn được phân loại như sau:

a. Phân loại theo nội dung đơn khiếu nại tố cáo

- Đơn khiếu nại;

- Đơn tố cáo;

- Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;

- Đơn có nhiều nội dung khác nhau.

b. Phân loại theo điều kiện xử lý

- Đơn khiếu nại tố cáo đủ điều kiện xử lý

Đơn khiếu nại tố cáo đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Đơn khiếu nại tố cáo có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp;

+ Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo.

+ Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị.

+ Đơn khiếu nại tố cáo chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

- Đơn khiếu nại tố cáo không đủ điều kiện xử lý

Đơn khiếu nại tố cáo không đủ điều kiện xử lý là đơn không đáp ứng các yêu cầu trên; đơn được gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người, trong đó đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

c. Phân loại theo thẩm quyền giải quyết

- Đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết;

- Đơn khiếu nại tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết.

d. Phân loại theo số lượng người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị.

- Đơn khiếu nại tố cáo có họ, tên, chữ ký của một người;

- Đơn khiếu nại tố cáo có họ, tên, chữ ký của nhiều người.

e. Phân loại theo giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn khiếu nại tố cáo

- Đơn khiếu nại tố cáo có kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc;

- Đơn khiếu nại tố cáo không kèm theo giấy tờ, tài liệu gốc.

f.  Phân loại theo thẩm quyền của cơ quan, tổ chức

- Đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước;

- Đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước.

- Đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành hoạt động tố tụng, thi hành án;

- Đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến