Viec xu ly cac loai don khac cua co quan hanh chinh nha nuoc

Việc xử lý các loại đơn khác của cơ quan hành chính nhà nước

07:44 AM, 11/11/2010
Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật...

Trinh tu tiep nhan va phan loai don khieu nai to cao cua co quan hanh chinh nha nuoc

Trình tự tiếp nhận và phân loại đơn khiếu nại tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước

07:55 PM, 10/11/2010
Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn tiếp nhận trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại tố cáo. Việc xử lý đơn khiếu nại tố cáo phải tuân theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khoa học, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời..

Xu ly don khieu nai

Xử lý đơn khiếu nại

07:52 PM, 10/11/2010
Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thụ lý theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan thụ lý đơn để giải quyết theo quy định của pháp luật...

Xu ly don to cao

Xử lý đơn tố cáo

07:49 PM, 10/11/2010
Đơn tố cáo hành vi gây thiệt hại, đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước, cơ quan, tổ chức, tính mạng, tài sản của cá nhân thì cán bộ xử lý đơn phải kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất để Thủ trưởng cơ quan áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật hoặc thông báo cho cơ quan, người có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả...

Gui don “chong an phuc tham” den co quan nao?

Gửi đơn “chống án phúc thẩm” đến cơ quan nào?

02:49 AM, 28/09/2010
Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật tố tụng dân sự thì Toà án thực hiện chế độ hai cấp xét xử là sơ thẩm và phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm...

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến