Ma so thue ca nhan

Mã số thuế cá nhân

02:25 AM, 04/11/2010

Theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì cá nhân kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân hay cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân được cơ quan Thuế cấp mã số thuế duy nhất một lần, một cá nhân đã được cấp mã số thuế có trách nhiệm sử dụng mã số thuế duy nhất của mình để kê khai các loại thuế và cho mọi hoạt động có phát sinh nộp thuế...


To chuc bo may ke toan

Tổ chức bộ máy kế toán

05:56 PM, 03/11/2010

Theo quy định tại điều 48 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì tổ chức bộ máy kế toán được quy định như sau: đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê kế toán, đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng,...


Cong viec ke toan trong truong hop chia don vi ke toan

Công việc kế toán trong trường hợp chia đơn vị kế toán

07:47 AM, 03/11/2010

Theo quy định tại điều 42 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải hóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính, phân chia tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;...


Chung tu dien tu

Chứng từ điện tử

04:05 AM, 03/11/2010

Theo quy định tại điều 18 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 18 thì chứng từ điện tử được quy định như sau:  Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 17 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán...


Hoa don ban hang

Hóa đơn bán hàng

03:52 AM, 03/11/2010

Theo quy định tại điều 21 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì hóa đơn bán hàng được quy định như sau: Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng. Trường hợp bán lẻ hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ dưới mức tiền quy định mà người mua hàng không yêu cầu thì không phải lập hóa đơn bán hàng,...


Bao cao tai chinh

Báo cáo tài chính

03:03 AM, 03/11/2010

Theo quy định tại điều 29 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì báo cáo tài chính được quy định như sau: Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, áo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp...


Lap bao cao tai chinh

Lập báo cáo tài chính

03:00 AM, 03/11/2010

Theo quy định tại điều 30 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó, việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán,...


Quan ly, su dung chung tu ke toan

Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán

12:48 AM, 03/11/2010

Theo quy định tại điều 22 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì quản lý, sử dụng chứng từ kế toán được quy định như sau: Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán, chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian...


Cong viec ke toan trong truong hop hop nhat cac don vi ke toan

Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất các đơn vị kế toán

11:39 PM, 02/11/2010

Theo quy định tại điều 44 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì đơn vị kế toán hợp nhất thành đơn vị kế toán mới thì từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;...


Cong viec ke toan trong truong hop chuyen doi hinh thuc so huu

Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu

11:20 PM, 02/11/2010

Theo quy định tại điều 46 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính, bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao,...


® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến