Dieu chinh du an dau tu truc tiep ra nuoc ngoai

Điều chỉnh dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

10:58 PM, 15/11/2010
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh...

Quy trinh tham tra cap giay chung nhan dau tu truc tiep ra nuoc ngoai

Quy trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

10:57 PM, 15/11/2010
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được hỏi ý kiến tiến hành thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư và có ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; quá thời hạn trên mà cơ quan được hỏi không có ý kiến bằng văn bản thì được coi là đã chấp thuận hồ sơ dự án đầu tư đối với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công...

Quy trinh cap giay chung nhan dau tu truc tiep ra nuoc ngoai

Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

10:56 PM, 15/11/2010
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính...

Tham quyen chap thuan va cap giay chung nhan dau tu ra nuoc ngoai

Thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

10:55 PM, 15/11/2010

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư sau: Dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, tài chính, tín dụng, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có sử dụng vốn nhà nước từ 150 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên.


Du an dau tu truc tiep ra nuoc ngoai

Dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

10:54 PM, 15/11/2010
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó ở nước ngoài...

Du an dau tu bang von nha nuoc

Dự án đầu tư bằng vốn nhà nước

10:53 PM, 15/11/2010
Sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị định này để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư là tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ thẩm tra đầu tư...

Nha dau tu nuoc ngoai hay nha dau tu truong nuoc

Nhà đầu tư nước ngoài hay nhà đầu tư truong nước

04:06 PM, 30/09/2010
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được coi là nhà đầu tư nước ngoài hay nhà đầu tư trong nước. Tỷ lệ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp này tính như thế nào?

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến