Can cu nao xac dinh so thue TNCN duoc mien doi voi ca nhan KD khong hach toan duoc chi phi, nop thue theo ke khai

Căn cứ nào xác định số thuế TNCN được miễn đối với cá nhân KD không hạch toán được chi phí, nộp thuế theo kê khai

02:49 PM, 19/11/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-  Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

-  Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Can cu nao xac dinh so thue TNCN duoc mien doi voi ca nhan kinh doanh nop thue theo phuong phap on dinh

Căn cứ nào xác định số thuế TNCN được miễn đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp ổn định

10:47 AM, 19/11/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Can cu xac dinh so thue thu nhap ca nhan duoc mien, doi voi cac nhom ca nhan kinh doanh

Căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn, đối với các nhóm cá nhân kinh doanh

10:45 AM, 19/11/2010
ĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-  Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

-  Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Xac dinh Thu nhap chiu thue doi voi thu nhap tu tien luong, tien cong

Xác định Thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

10:43 AM, 19/11/2010

Thu nhap chiu thue tu tien luong, tien cong trong truong hop TN thuc nhan khong bao gom thue TNCN (thu nhap NET)

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công trong trường hợp TN thực nhận không bao gồm thuế TNCN (thu nhập NET)

10:36 AM, 19/11/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Khoan phu cap, tro cap duoc tru khi xac dinh thu nhap chiu thue tu tien luong, tien cong

Khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

10:30 AM, 19/11/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Cac khoan tien thuong duoc tru khi tinh thu nhap chiu thue tu tien luong, tien cong

Các khoản tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

10:25 AM, 19/11/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Ke khai tam giam tru doi voi nguoi phu thuoc va thoi han nop ho so chung minh nguoi phu thuoc

Kê khai tạm giảm trừ đối với người phụ thuộc và thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

10:20 AM, 19/11/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Quy dinh Co quan tra thu nhap ke khai, khau tru nop thue TNCN hang thang

Quy định Cơ quan trả thu nhập kê khai, khấu trừ nộp thuế TNCN hàng tháng

10:16 AM, 19/11/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


Co quan tra thu nhap thuc hien khau tu thue 10% nhu the nao?

Cơ quan trả thu nhập thực hiện khấu từ thuế 10% như thế nào?

10:08 AM, 19/11/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến