Không là cổ đông công ty có thể được đề bạt vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần không?

Cập nhật: 05:01 PM, 10/08/2010

Câu hỏi: Tôi không là cổ đông công ty cổ phần thì có được đề bạt vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần không?

Trả lời:

Tại điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy đinh về Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị có quy định:

“…1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”

Như vậy không nhất thiết bạn phải là cổ đông công ty cổ phần mới đủ điều kiện là thành viên hội đồng quản trị và vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.  Tiêu chuẩn và điều kiện vị trí Chủ tich Hội đồng quản trị được pháp luật quy đinh rất mở. Trong điều lệ công ty quy đinh không trái với quy định tại điều 110 Luật Doanh nghiệp mà thêm những điều kiên tiêu chuẩn khác hoặc đặc thù phụ thuộc vào những nhà quản lý công ty.

Trường hợp của bạn hoàn toàn có thể được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần . Ban cần đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn mà điều lệ công ty quy định.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền 2010 Phapluat24h.vn CÔNG TY LUẬT ASIMIC
Tư vấn luật tại Hà Nội: P.12A03, tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy
Điện thoại: 04. 62815171 - Hotline: 0902.209.469
Tư vấn luật tại TP HCM: Số 37/54 đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 - Tel: 08.38388803 - Hotline: 0903.103.889
Phụ trách nội dung: Đặng Văn Hoàng - Nguyễn Minh Tiến